Naturavetal Logo

Általános Szerződési Feltételek

1. Alkalmazási kör 

Az alábbi feltételek vonatkoznak az online áruházunkon keresztül a fogyasztók és a vállalkozók által leadott valamennyi megrendelésre.

Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból köt jogügyletet. A vállalkozó olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el. 

A vállalkozókra a következők vonatkoznak: ha a vállalkozó ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételeket alkalmaz, azok érvényességét ezennel elutasítjuk; azok csak akkor válnak a szerződés részévé, ha azokhoz kifejezetten hozzájárultunk. 

2. Szerződő partner, szerződéskötés, korrekciós lehetőségek

Az adásvételi szerződés a Naturavetal GmbH & CO. KG.-val jön létre.

A termékek bemutatása az online áruházban nem minősül jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem egy nem kötelező érvényű online katalógusnak. Termékeinket kezdetben kötelezettség nélkül helyezheti a kosárba, és a kötelező érvényű megrendelés elküldése előtt bármikor korrigálhatja bejegyzéseiket a rendelési folyamat során erre a célra biztosított és ismertetett javítási segédletek segítségével. A megrendelés gombra kattintva Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található termékekre. A rendelés elküldését követően azonnal e-mailben küldünk visszaigazolást a rendelés beérkezéséről.

Ajánlatát két napon belül elfogadjuk

 • külön e-mailben adunk ki egy elfogadó nyilatkozatot vagy
 • adott esetben a fizetési műveletet a mi szolgáltatónk vagy a kiválasztott fizetési szolgáltató végzi. A fizetési művelet végrehajtásának ideje a kiválasztott fizetési módtól függ (lásd a "Fizetés" című fejezetben).


Az Ön számára releváns alternatíva attól függ, hogy a felsorolt események közül melyik következik be előbb. 

3. Szerződés nyelve, szerződésszöveg tárolása

A szerződés megkötéséhez rendelkezésre álló nyelv(ek): magyar.

A szerződés szövegét elmentjük, és szöveges formában elküldjük Önnek a megrendelés adataival együtt. A szerződés szövegét megtekintheti az ügyfélfiókjába való bejelentkezéskor is.

4. A szerződés tárgya 

4.2 Termékleírás

A vonatkozó termékleírás érvényességére hivatkozunk, amely a szerződés szerves részét képezi. 

4.2 Termékképek

A törvényes szavatossági jogok sérelme nélkül szeretnénk felhívni a figyelmét a következő különleges tulajdonságokra. Ha bizonytalan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

A képernyő egyedi konfigurációi (pl. felbontás és fényerő) miatt a megjelenített és a tényleges termékszínek között kisebb eltérések lehetségesek.

5. Szállítási feltételek

5.1 Szállítási költségek 

A standard szállítás 30 000 Ft rendelési értéktől, beleértve az áfát is, ingyenes.

5.2 Szállítási lehetőségek 

A termékeket a megrendelés során megadott szállítási címre küldjük. 

Csak csomagkiszállítással szállítunk. Személyes átvételre nincs lehetőség.

6. Fizetés

A következő fizetési módok állnak rendelkezésre üzletünkben.

Előre fizetés 
Ha előrefizetést választ fizetési módként, akkor külön e-mailben küldjük el Önnek a banki adatainkat, és a fizetés beérkezése után szállítjuk ki az árut. 

Utánvét
A fizetés közvetlenül a szállításkor történik.
Az utánvéttel való fizetés díja 290 Ft.

Hitelkártya (viszonteladók által leadott megrendelések esetén nem elérhető) 
Adja meg hitelkártyája adatait a rendelési folyamat során. A megrendelés leadása után azonnal megterheljük a kártyáját. 

Apple Pay (viszonteladók által leadott megrendelések esetén nem elérhető) 
Ahhoz, hogy a számla összegét az Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") fizetési szolgáltatón keresztül fizethesse ki, a "Safari" böngészőt kell használnia, regisztrálnia kell az Apple-nél, aktiválnia kell az Apple Pay funkciót, legitimálnia kell magát a hozzáférési adataival és meg kell erősítenie a fizetési utasítást. A fizetési tranzakció a megrendelést követően azonnal végrehajtásra kerül. A megrendelési folyamat során további utasításokat kap.

Google Pay (viszonteladók által leadott megrendelések esetén nem elérhető) 
Ahhoz, hogy a számla összegét a Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") fizetési szolgáltatóján keresztül fizethesse ki, Önnek regisztrálnia kell a Google-nál, aktiválnia kell a Google Pay funkciót, legitimálnia kell magát a hozzáférési adataival és meg kell erősítenie a fizetési megbízást. A fizetési tranzakció a megrendelést követően azonnal végrehajtásra kerül. A megrendelési folyamat során további utasításokat kap.

7. Elállási jog

A fogyasztókat megilleti a törvényes elállási jog az elállási szabályzatban leírtak szerint. A vállalkozók nem rendelkeznek önkéntes elállási joggal.

8. Tulajdonjog fenntartása

A termék a teljes összeg kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad. Vállalkozók esetében a következők is érvényesek: a termék tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelésünket teljes mértékben ki nem egyenlítettük. Ön a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut a rendes üzletmenet során továbbértékesítheti; Ön az ebből a továbbértékesítésből eredő valamennyi követelést - függetlenül a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru és egy új tétel bármilyen összekapcsolásától vagy keveredésétől - a számla összegének erejéig előre engedményezi nekünk, és mi ezt az engedményezést elfogadjuk. Ön továbbra is jogosult a követelések behajtására, de mi magunk is behajthatjuk a követeléseket, ha Ön nem teljesíti fizetési kötelezettségeit. A minket megillető biztosítékokat az Ön kérésére olyan mértékben szabadítjuk fel, amennyivel a biztosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a fennálló követelések értékét.

9. Szállítási kár

A fogyasztókra a következők vonatkoznak: ha az árukat nyilvánvaló szállítási sérülésekkel szállítják, kérjük, hogy a lehető leghamarabb reklamálja ezeket a hibákat a szállítónak, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk. A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása nem jár következményekkel az Ön jogi igényeire és azok érvényesítésére, különösen a szavatossági jogaira nézve. Ön azonban segít nekünk abban, hogy saját követeléseinket a fuvarozóval vagy a szállítmánybiztosítóval szemben érvényesíteni tudjuk.

10 Jótállás és garanciák

10.1 Felelősség a hibákért 

Hacsak az alábbiakban kifejezetten másként nem állapodunk meg, a törvényes hibafelelősség az irányadó.

A következő korlátozások és határidők lerövidülése nem vonatkozik az általunk, törvényes képviselőink vagy közreműködőink által okozott károkon alapuló követelésekre 

 • élet, testi épség vagy egészség sérülése esetén
 • szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegés és csalárd szándék esetén
 • olyan lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyek betartására a szerződő fél rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettségek)
 • garanciavállalás keretében, ha abban állapodtak meg, vagy
 • amennyiben a termékfelelősségi törvény alkalmazási köre megnyílik.


Viszonteladókkal szembeni korlátozások 

Vállalkozókkal kapcsolatban kizárólag a saját információink és a szerződésben szereplő gyártói termékleírások minősége minősül megállapodásnak; a gyártó nyilvános nyilatkozataiért vagy egyéb reklámnyilatkozatokért nem vállalunk felelősséget. Vállalkozók esetében az újonnan gyártott árukra vonatkozó hibaigények elévülési ideje a kockázatátadástól számított egy év. 

A BGB 445a. §-a szerinti igényérvényesítési jog elévülési ideje nem változik.

Megjegyzés a viszonteladók számára

A HGB 377. §-ában szabályozott vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség a kereskedőkre vonatkozik. Ha Ön elmulasztja az ott meghatározottak szerinti bejelentést, az árut jóváhagyottnak kell tekinteni, kivéve, ha a hiba az ellenőrzés során nem volt felismerhető. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hibát csalárd módon eltitkoltuk.

10.2 Garanciák és ügyfélszolgálat 

Az esetlegesen érvényes további garanciákról és azok pontos feltételeiről a termékkel együtt, valamint az online áruházban található speciális információs oldalakon talál információkat.

11. Felelősség

Korlátozás nélkül felelünk minden esetben az általunk, törvényes képviselőink vagy közreműködőink által okozott károkért.

 • élet, testi épség vagy egészség sérülése esetén,
 • szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegés esetén,
 • garanciavállalási ígéretekre, ha megállapodtak, vagy
 • amennyiben a termékfelelősségi törvény alkalmazási köre megnyílik.


Az olyan lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és amelyek betartására a szerződő partner rendszeresen számíthat (sarkalatos kötelezettségek), és amelyek teljesítése a mi, törvényes képviselőink vagy közreműködőink könnyű gondatlanságából ered, a felelősség a szerződés megkötésekor előre látható kár összegére korlátozódik, amelynek bekövetkezésével tipikusan számolni kell. Ellenkező esetben a kártérítési igények kizárásra kerülnek.

12. Vitarendezés​​​​​​​

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot (OS) biztosít, amelyet itt talál. Nem vagyunk kötelesek vagy hajlandóak részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban. 

13. Záró rendelkezések

Ha Ön viszonteladó, a német jog alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával.

Ha Ön a német kereskedelmi törvénykönyv értelmében vett kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, akkor az Ön és köztünk fennálló szerződéses viszonyból eredő valamennyi jogvita kizárólagos bírósági illetékessége a mi székhelyünkön van.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes pontjai részben vagy egészben érvénytelenek, a szerződés többi része érvényes marad. Ha egyes kikötések érvénytelenek, a szerződés tartalmára a törvényi rendelkezések irányadók.