Naturavetal Logo

Elállási feltételek

A fogyasztóknak tizennégy napos elállási joguk van.

Elállási jog 

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut birtokba vette. 

Az elállási jog gyakorlása érdekében egyértelmű nyilatkozat (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail) útján tájékoztatnia kell minket (Evanor Kft. Evanor Kft., 2040 Budaörs, Bányász utca 20. 2.a. 02- 33 33 989 | 06 - 70 883 4343 info@naturavetal.hu) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Ehhez kérjük használhatja a mellékelt elállási nyilatkozatmintát, amely azonban nem kötelező. 

A felmondási határidő betartásához elegendő, ha a felmondási jog gyakorlásáról szóló értesítést a felmondási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei 

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk az Öntől kapott összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodtunk meg; a visszafizetés semmilyen esetben sem kerül felszámításra. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg vissza nem kapjuk az árut, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított tizennégy napon belül, amikor Ön értesít minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az árut. Az áru viselésének közvetlen költségei Önt terhelik. Az áru értékcsökkenését csak akkor kell megtérítenie, ha ez az értékcsökkenés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez. 

Az elállási jog nem vonatkozik a következő szerződésekre:

  • Olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések, amelyek gyorsan megromolhatnak, vagy amelyek lejárati ideje gyorsan túlléphető.
  • olyan lezárt áruk szállítására vonatkozó szerződések, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaszállításra, ha a zárópecsétet a szállítást követően eltávolították.

Elállási nyilatkozat-minta

(Ha vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).

- Evanor Kft., 2040 Budaörs, Bányász utca 20. 2.a. info@naturavetal.hu

- Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/ általunk (*) az alábbi 
áruk (*) megvásárlására/az alábbi szolgáltatás (*) 
nyújtására kötött szerződést.

- Megrendeltem (*)/megkaptam (*)

- A fogyasztó(k) neve

- A fogyasztó(k) címe

- A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú bejelentés esetén)

- Dátum

(*) Adott esetben törölni.

Ha kérdése merülne fel, keressen minket bizalommal. Hétfőtől péntekig 08.00 és 16.00 között a 06 - 70 883 4343-as telefonszámon vagy e-mailben az info@naturavetal.hu címen érhet el minket.